home
buroprofiel
projekten
kontakt
Werkterrein:

nieuwbouw - verbouw - exterieur - interieur

bedrijven
instellingen
particulieren

Werkwijze:

Na eerste kennismaking met de opdrachtgever wordt een programma van eisen opgesteld met een duidelijke honorarium afspraak.
Vervolgens wordt er een voorlopig ontwerp gemaakt, gepresenteerd middels ideeschetsen.

De plannen dienen zich geheel creatief spannend te voegen naar de opdrachtgever, het budget, de bouwlocatie en het programma van eisen.
Op een open wijze worden in overleg met de opdrachtgever de plannen uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Deze presentatie kan tevens dienen voor een welstand/ruimtelijke- ordeningstoets.

Het definitieve ontwerp dient als basis voor het maken van de bouwvoorbereidingstekeningen (bestektekeningen) en bestek
en eventueel een begroting.

De bestektekeningen, zijn met EPC-ventilatie-konstruktie-berekening, ev. rapportage bodemgesteldheid,
de basis voor het verkrijgen van een bouwvergunning.

Voor het verkrijgen van een offerte van een aannemer voor het uitvoeren van de plannen zijn de bestektekeningen, konstruktieberekeningen en ev. een bestek noodzakelijk. De aanbesteding, prijsonderhandelingen en de gunning kunnen geheel volgens de wens van de opdrachtgever worden uitgevoerd.

Direktievoering is tezamen met bouwtoezicht (waarbij werktekeningen nodig kunnen zijn),
en de eindoplevering van het bouwprojekt, een waarborg voor de prijs/kwaliteit/creativiteit/ verhouding die men in eerste instantie met het schetsplan beoogde.